Видове проблеми при Playstation 3

Както всяко еднa техника има проблеми, така и PS3 си има своите. Ще изброим най-често срещаните проблеми.

1.YLOD
YLOD – yellow light of death или казано на български жълтата светлина на смъртта. LED индикаторът светва в зелено при пускането на конзолата, преминава в жълто, на екрана не се появява нищо и след това индикатора премигва в червено придружено с 3 звукови сигнала(бипвания). Този проблем се появява най-вече при проблем с хардуера на Sony. Причините, на които може да се дължи проблемът:

– Най-често: RSX, CELL BE (видеочип, процесорен чип)

– По-рядко: XDR RAM(RAM памет), GDDR Vram(видео памет), Syscon(управление на процесора), South Bridge(южен мост за управление на USB, wifi, sata, bluetooth и т.н.), Starship2(само при NAND конзоли), Power supply(захранване), Fuses(предпазители по дъното), Regulators(стабилизатори по дъното), NAND/NOR flash(дефектирал чип NAND или NOR), Cooling/FAN(проблеми с охлаждането).
Най-честите проблеми(видео или процесор) се появяват най-вече при системно прегряване на конзолата. Те се поправят, като се презапои проблематичният чип(т.н. Reball).

2.RLOD
RLOD – Red light of death – премигва единствено червената светлина. Относително рядък проблем, получава се при процес на зареждането на фърмуера, повреда на CoreOS файлове и други.

3.RSOD
RSOD – Red screen of death – червен екран на смъртта с надпис „serious error has occured“. Причина: повреда в системните файлове на твърдия диск.

4.BSOD
BSOD – Blue screen of death – син екран на смъртта с надпис „Settings information is corrupted. Press the X button to repair and restore default settings.“ Грешка при етапа на конфигурация. Вероятни подозрения за причинители са твърдия диск/nand vlfash пътища съдържащи регистри върху дял тип FAT16, VSH файлове на UFS2 дял и т.н.

Примери за такива грешки:
– Регистри – поправят се с Recovery mode.
– Грешка при интеграция на Dev_flash файлове
– Повреден или умиращ NAND чип, причинено от стареене или токови удари.
– Повреден или умиращ твърд диск, причнено от стареене, пробва се с друг диск.
– Повреден или умиращ LAN контролер.
– При липсваща хардуерна причина, се преинсталира фърмуера.